ISENTRESS®

Az ISENTRESS kedvező profilját alátámasztó eredmények

Gondolja végig, mi különbözteti meg az ISENTRESS-t a többi ARV-től!

 

  • A randomizált, nyílt elrendezésű, aktív kontrollos ACTG 5257 egyenértékűségi vizsgálatban az ISENTRESS-t tartalmazó kezelés az ATV/r és DRV/r kezelésekkel egyenértékűnek mutatkozott a virológiai kudarc elsődleges végpontja tekintetében. Az ISENTRESS-t tartalmazó kezelés jobbnak bizonyult az ATV/r-nél és a DRV/r-nél (szuperioritás) a hatásosság és tolerálhatóság összesített végpontja tekintetében1

 

  • A 240 hétig tartó STARTMRK vizsgálatban
  • Az ISENTRESS-t tartalmazó kezelés egyik előre meghatározott időpontjában sem mutatkozott rosszabbnak az EFV-t tartalmazó kezelésnél (non-inferioritás), beleértve az elsődleges végpont 48. héten végzett értékelését, a másodlagos végpont 96. héten végzett értékelését és a 156. héten végzett előre meghatározott feltáró elemzést2,a
  • A 192. és a 240. héten végzett, előre meghatározott feltáró elemzések eredményei szerint a raltegravir és tenofovir/emtricitabin kombináció hosszú távon statisztikailag hatásosabb volt, mint a komparátor efavirenz-alapú kezelés2
  • Az ISENTRESS egyetlen más időpontban sem mutatkozott rosszabbnak, beleértve az elsődleges végpont 48. héten végzett értékelését, a másodlagos végpont 96. héten végzett értékelését és a 156. héten előre meghatározott feltáró elemzést2

aA vizsgálati tervnek megfelelően az elsődleges elemzésekre a 48., a másodlagos elemzésekre pedig a 96. héten került sor; a standard kimenetelek elemzése ezt követően évente, többek között a vizsgálat befejeződésekor (240. hét) történt.