A SZITAGLIPTIN hatékonysága 2-es típusú diabéteszben – 5 év után1

p˂0,05 vs kompetitor; §p˂0,01 vs kompetitor

Szulfonilurea + metformin

Szitagliptin + metformin

Vizsgálati

leírás

1/1

5 éves

hatékonysági

adatok1

1/2 Janumet

hatékonysági adatok2