KEYTRUDA® (pembrolizumab) injekcióhoz, 50 mg – Keynote 006

Rövidítések

ALT = alanin-aminotranszferáz

AST = aszpartát-aminotranszferáz

BRAF = B-Raf proto-onkogén, szerin/treonin-kináz

CI = konfidenciaintervallum

CR = teljes válasz (complete response)

DCR = betegségkontroll-arány (disease control rate)

ECOG = Eastern Cooperative Oncology Group

HIV = humán immundeficiencia vírus

HR = relatív hazárd

Immun-mediált mellékhatás = Immunrendszerrel összefüggő mellékhatás

IRO = integrált radiológiai és onkológiai értékelés

IV = intravénás

LDH = laktát-dehidrogenáz

MEK = mitogén-aktivált extracelluláris szignál-regulált kináz (mitogen-activated extracellular signal-regulated kinase)

MHC = fő hisztokompatibilitási komplex (major histocompatibility complex)

NCI-CTCAE = National Cancer Institute-Common Terminology Criteria for Adverse Events

(A Nemzeti Rákkutató Intézet mellékhatásokra vonatkozó közös terminológiai kritériumai).

ORR = összesített válaszarány (overall response rate)

OS = teljes túlélés (overall survival)

PD-1 = programozott sejthalál receptor-1

PD-L1 = programozott sejthalál ligandum-1

PD-L2 = programozott sejthalál ligandum-2

PFS = progressziómentes túlélés (progression-free survival)

PR = részleges válasz (partial response)

RECIST 1.1 = szolid tumorokban a hatást mérő kritériumok 1.1 (Response Evaluation Criteria In Solid Tumors)

SD = stabil betegség (stable disease)

ULN = a normál tartomány felső határa (upper limit of normal)