SIVEXTRO: in vitro antimikrobiális hatásosság

Az in vitro adatok klinikai jelentősége nem ismert. Klinikai vizsgálatokban a SIVEXTRO

non-inferioritását igazolták a linezoliddal szemben.

A linezolidénál 4-8-szor alacsonyabb

MIC90 értékek a Staphylococcus spp. törzsekkel szemben, beleértve meticillin-rezisztens S. aureus-t
(MRSA) is13,14

A linezolidénál 32-szer alacsonyabb

MIC90 érték a cfr+*, linezolid-rezisztens MRSA-val szemben15*

*cfr-pozitív klinikai izolátumok, egy 2008-as spanyolországi (Madrid) kórházi járványból