Az antimikrobiális rezisztencia Európa szerte jelentős közegészségügyi fenyegetést jelent

*Az EU/EGT népességgel súlyozott átlagai nem tartalmazzák a mind a négy évben nem jelentő országok adatait. Az adatokat az ECDC gyűjtötte 2011–2014 között, az EARS-Net-ben résztvevő laboratóriumokból és kórházakból, összesen 29 EU/EGT országból.

2ECDC, Antimicrobial resistance surveillance in Europe, 2014.